Home > Wat kun je doen? > Stel regels

Stel regels

 

Wist u dat:
Veel ouders denken dat zij geen invloed hebben op het gedrag van hun opgroeiende kind terwijl jongeren aangeven wel degelijk rekening te houden met de mening van hun ouders!
 
Regels en afspraken geven jongeren houvast en laten ook zien dat je geïnteresseerd bent.
Wees duidelijk over wat je wel en niet goed vindt. Als jongeren regels krijgen weten ze waar ze aan toe zijn. Zeg daarom duidelijk tegen je kind dat je niet wilt dat je kind blowt.
 
Tips voor het stellen van regels:
 
Leg je regels uit. Verbieden alleen werkt niet. Je kind moet begrijpen waarom de regel bestaat.
Controleer of je kind te regels begrijpt.
Wees consequent bij het naleven van de regels. De regels gelden ook tijdens feestjes en vakanties. Probeer geen uitzonderingen te maken, daarmee geef je een onduidelijk signaal af naar je kind.
Bedenk wat je doet op het moment dat je kind de regels niet nakomt. Bespreek deze consequenties ook met je kind.